Update: Handreiking financiering palliatieve zorg 2023

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 26 januari 2023

De Handreiking financiering palliatieve zorg geeft een overzicht van de mogelijkheden van financiering. Met het actualiseren van deze handreiking dragen we bij aan de ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II): palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar! Want passende financiering is een belangrijk onderdeel voor het verwezenlijken van deze ambitie.

Lees verder

Contact