Richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD geactualiseerd

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 09 maart 2023

In januari werd de richtlijn aangepast. Een van de gespecialiseerde longverpleegkundigen wees ons op dit feit. Lees de gehele Richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD en de overwegingen bij het markeren van de palliatieve fase. In de publicatie wordt uitvoerig aandacht besteed aan de pro actieve zorgplanning bij COPD.

meer informatie over COPD

 

Contact