Nieuws

Webinar voor mensen die dak- of thuisloos zijn, verslaafd zijn en/of kampen met ernstige psychiatrische problematiek
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 23-05-2023
Webinar terugkijken op Palliaweb
ACP driejarig project van start in de regio Gelderse Vallei; terugblik 13 april
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 09-05-2023
Op 13 april is de kick-off gegeven voor een 3-jarig project binnen het netwerk Vallei Vitaal waarin het ziekenhuis samenwerkt met de Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV), 7 regionale Verpleeg-en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) organisaties, Menzis, Pro Persona en UMC Utrecht. De avond was zeer druk bezocht met deelnemers vanuit de verschillende zorgorganisaties met wisselende achtergronden en een inwoner uit de regio.
Advance Care Planning, bijdrage vanuit ZGV in boek
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 05-05-2023
bijdrage vanuit ZGV aan boek ACP
Scholing Palliatieve Zorg resultaten inventarisatie
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 05-05-2023
Recent inventariseerde ScholingPZ door middel van een vragenlijst waar (toekomstige) cursisten behoefte aan hebben als het gaat om kennis over palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker, zodat de te ontwikkelen basisscholing goed aansluit op hun wensen.
basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 24-04-2023
informatie scholing verzorgenden
Jubileum: 20 jaar Hospice Ede, De Olijftak
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 19-04-2023
Terugblik bijeenkomst
Patiëntinformatie over palliatieve zorg nu beschikbaar in Inforium – Palliaweb
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 18-04-2023
Gevalideerde zoekmachine voor patiënt informatie.
Zingeving en geestelijke verzorging thuis Praten over levensvragen
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 06-04-2023
nieuwsbericht Agora nieuwe video
Webinarprogramma Carend voorjaar 2023
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 04-04-2023
Ons zorgplatform Carend zet zich met ziel en zaligheid in om palliatieve zorg blijvend op de kaart te zetten onder zorgverleners en algemeen publiek. Dat doen we onder meer door inspirerende, leerzaam en ook breed gewaardeerde webinars te organiseren die elke week op dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur plaatsvinden. Hierdoor dragen we op een laagdrempelige wijze bij aan de kennisvergroting van palliatieve zorg die in onze ogen van waarde is voor onze patiënten.
Handboek laatste levensfase voor zorgteams in verpleeghuizen
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 21-03-2023
Bron Zorg voor Beter Kennisplein
Contact