lnformatiebijeenkomsten 'Weet u wat u wilt'

Nieuws NPZ Eemland 05 februari 2023

Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Op sommige dingen kun je wel invloed hebben door er tijdig over na te denken en te praten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wat is goed om nu al te regelen voor de laatste levensfase?
  • Wil je wel of niet gereanimeerd warden?
  • Wie mag voor je spreken als je dat zelf niet meer kunt?
  • Welke hulp kun je krijgen als het nodig is?

Hierover  nadenken en praten  met mensen in je omgeving is belangrijk. Met je naasten en/of je huisarts. Om goed in gesprek te gaan, heb je goede informatie nodig. Bij deze speciale informatiebijeenkomsten krijg je die.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland organiseert deze informatiebijeenkomsten in samenwerking met het Bezinningshuis en huisartsen.

Hou onze agenda in de gaten voor deze bijeenkomsten.

Contact en nieuwsbrief