Theater "Dansen met de dood"
Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers geplaatst op 23-04-2024
Voor netwerkpartners en belangstellenden.
Theater "Dansen met de dood"
Evenement NPZ Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers 27-06-2024
Alleen voor belangstellenden
Theater "Dansen met de dood"
Evenement NPZ Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers 27-06-2024
Voor alle netwerkpartners binnen regio Arnhem en de Liemers
Netwerkbijeenkomst "Zelfevaluatie"
Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers geplaatst op 13-03-2024
Doelgroep: contactpersonen Netwerk en/of collega's die in de organisatie bezig zijn met Zelfevaluatie Palliatieve Zorg en implementatie van het kwaliteitskader Palliatieve Zorg.
Transmurale casuïstiek bespreking gespecialiseerde/complexe pz
Evenement NPZ Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers 12-12-2024
Deze casussen worden op inhoud en op proces besproken (zoals bijvoorbeeld dilemma's, richtlijnen, deskundigheidsbevordering, organisatorische knelpunten, onderlinge samenwerking tussen verschillende hulpverleners en organisaties).
Transmurale casuïstiekbespreking verpleegkundigen palliatieve zorg
Evenement NPZ Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers 13-11-2024
Deze casussen worden op inhoud en op proces besproken (zoals bijvoorbeeld dilemma's, richtlijnen, deskundigheidsbevordering, organisatorische knelpunten, onderling samenwerking tussen verschillende hulpverleners en organisaties).
Kaartspel Kiezen & Delen
Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers geplaatst op 20-12-2023
Nodigt mensen uit te praten over belangrijke keuzes in het leven
Werksessie expertiseteam palliatieve zorg & vervolg
Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers geplaatst op 20-12-2023
Op 9 november 2023 kwam het team samen om een vervolgstap te zetten in de ontwikkeling van het expertiseteam palliatieve zorg.
Oprichting Vereniging Netwerken Palliatieve Zorg
Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers geplaatst op 20-12-2023
Trots en blij kunnen we melden dat op 11 december 2023 de Vereniging Netwerken Palliatieve Zorg is opgericht.
Informatiebijeenkomsten Proactieve Zorgplanning
Informatiepagina NPZ Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers geplaatst op 21-11-2023
In de regio
Contact en aanmelden nieuwsbrief