Palliatieve zorg - begeleiding en ondersteuning thuis

Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Achterhoek, Oost-Achterhoek, West-Achterhoek en regio Zutphen 22 januari 2024

Te horen krijgen dat iemand niet meer beter wordt, is zeer ingrijpend; voor degen zelf en voor de mensen om hem/haar heen. In korte tijd komt er veel op een ieder af en vaak komt men voor moeilijke beslissingen te staan. Allerlei gevoelens en vragen kunnen naar boven komen. In de periode die gaat volgen staat kwaliteit van leven voor de patiënt en dienst naasten centraal. Palliatieve zorg is erop gericht om klachten zoals bijvoorbeeld pijn, misselijkheid of benauwdheid zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen. Zorgverleners die palliatieve zorg bieden zijn erop gericht om zoveel mogelijk comfort te bieden. Daarnaast is er ook aandacht voor psychische, sociale en zingeving aspecten, zowel bij de patiënt zelf als diens naaste.

In de Achterhoek en regio Zutphen werken Palliatieve Zorg Verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zij kunnen de patiënt en diens naasten persoonlijk ondersteunen. Dit kan al in een vroeg stadium, ook als er nog geen thuiszorg nodig is. De Palliatieve Zorg Verpleegkundige komt thuis en heeft veel kennis van alle mogelijkheden van palliatieve zorg in de regio. De Palliatieve Zorg Verpleegkundige werkt nauw
samen met de medisch specialist, huisarts en andere zorgverleners (na toestemming). De hulp en zorg is zo veel mogelijk afgestemd op wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Uit ervaring weten we dat het helpt om vroegtijdig te spreken over wat de patiënt belangrijk vindt in deze fase en wat degene juist wel
of juist niet wilt. 

Meer informatie over Pallatieve zorg, begeleiding en ondersteuning thuis kunt u lezen in deze flyer. Hierin kunt lezen wat een Palliatieve Zorg Verpleegkundige doet, wat u kunt verwachten van een eerste huisbezoek en hoe u in contact komt met een Palliatieve Zorg Verpleegkundige. 
 

Contact