Proactieve zorgplanning en evaluatie

In gesprek blijven met zorgprofessional en naasten

Proactieve zorgplanning is een dynamisch proces van vooruitdenken, plannen en organiseren. Een zorgprofessional helpt hierbij en praat over wat jullie willen, de keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Die gesprekken dragen bij aan de autonomie van de zieke, aan het welbevinden en aan de kwaliteit van zorg voor jullie beiden. In een zorgplan legt de zorgprofessional wat besproken is vast.

Praat op tijd over het laatste stuk van je leven

Het juiste moment om over palliatieve zorg te praten is heel persoonlijk. Wanneer en hoe bereid je je voor? Wat vind je belangrijk? Wat doe je met de tijd die je samen nog hebt? Alles begint met denken en praten over wat
je wilt en nodig hebt. Zodat ook de laatste fase van het leven van je naaste zo fijn mogelijk is. Op tijd praten vermindert angst en onzekerheid én maakt passende zorg mogelijk. Later kan je naaste wellicht niet meer goed vertellen wat gewenst is. Zorg dat vooraf bekend is wie de vertegenwoordiger mag zijn.

Delen ontzorgt

Bespreek wat jij belangrijk vindt met dierbaren, de (huis)arts of andere zorgprofessionals. Vooral bij moeilijke beslissingen, moet je goed geïnformeerd zijn. Ga met je naaste mee naar gesprekken. Wensen en behoeften onder woorden brengen is niet altijd eenvoudig; bovendien horen twee meer dan één.

Het wensenboekje "Als ik nadenk over mijn laatste levensfase dan wil ik graag..." geeft handvatten, inspiratie en tips voor gesprekken. Als wensen en behoeften bekend zijn, is vaak meer mogelijk dan verwacht.

Waar kan over gesproken worden?

  • Hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke behandelingen mogelijk zijn.
  • Wat nodig is om zo prettig mogelijk te leven. Bespreek zorgen, wensen, behoeften en belangrijke waarden. Bijvoorbeeld waar je naaste wil sterven.
  • Bespreek hoe en met wie beslissingen genomen moeten worden. Wie mag je naaste vertegenwoordigen als hij of zij dat zelf niet meer kan?
  • Wensen en behoeften veranderen soms. Op een besluit of afspraak kan je altijd terugkomen; ook als het is vastgelegd in een wilsverklaring. De zorg wordt steeds geëvalueerd om te kijken of aanpassingen nodig zijn.

In het zorgplan van je naaste legt de zorgprofessional vast wat voor je naaste en jou belangrijk is, wat jullie nodig hebben en wat afgesproken is. Een wilsverklaring kan onderdeel zijn dit individuele zorgplan. 

Contact