Onderwijsknooppunt

De Onderwijsknooppunten palliatieve zorg zetten zich in voor optimalisatie van het onderwijs over palliatieve zorg. Deze knooppunten vormen de brug slaat tussen lokale en landelijke activiteiten op het gebied van onderwijs over palliatieve zorg. Ook leggen zij de verbinding met onderzoek en praktijk. Dit gebeurt door contact te leggen en te onderhouden met het zorgonderwijs.

Ambassadeur

In elke regio vertegenwoordigt een ambassadeur een Onderwijsknooppunt. De ambassadeurs zijn bereikbaar voor al je vragen en suggesties over optimalisatie van het onderwijs over palliatieve zorg. Voor onze regio is de ambassadeur Monique van den Broek.  

Monique van den Broek, Onderwijsknooppunt PalZO

‘In mijn werk als wijkverpleegkundige, inmiddels ruim vijftien jaar geleden, is mijn affiniteit met palliatieve zorg ontstaan. Zorg voor mensen in hun laatste levensfase gaf mij ontzettend veel voldoening. Nu kan ik door mijn werk als Netwerkcoördinator verbeteringen aanbrengen in de kwaliteit van palliatieve zorgverlening.’

‘Onderwijs had altijd al mijn interesse. Ik vind het leuk om in groepen bezig te zijn met kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen en ik geloof ook erg in het continue leren. Binnen de palliatieve zorg is deskundigheidsbevordering een belangrijk thema voor mij. Als ambassadeur probeer ik palliatieve zorg op de onderwijsagenda te krijgen, in zowel onderwijs als praktijk.’


Contact: T: 06 - 22 34 18 45 E: Monique van den Broek

Andere onderwijsknooppunten

Het Onderwijsknooppunt van PalZO is één van de acht Onderwijsknooppunten in Nederland. Deze knooppunten vormen een netwerk dat de brug slaat tussen lokale en landelijke activiteiten op het gebied van onderwijs over palliatieve zorg. Ook leggen zij de verbinding met onderzoek en praktijk. Dit gebeurt door contact te leggen en te onderhouden met het Nederlandse zorgonderwijs. 

Aan dit onderwijsknooppunt zijn verbonden:

  •  Het Expertise Centrum Palliatieve Zorg RadboudUMC,
  • Alle MBO, HBO en WO zorgonderwijsinstellingen in de PalZO-regio
  • Alle Netwerken palliatieve zorg in de PalZO-regio

De ambassadeur heeft contact met alle organisaties en brengt praktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar in verbinding. Daarnaast wordt vanuit het onderwijsknooppunt onderwijs aangeboden in samenwerking met zorgverleners en docenten uit de regio.

Het doel is om met goed en op elkaar afgestemd onderwijs een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg.