Samenstelling

De deelnemers aan het Onderwijsknooppunt vanuit het onderwijs zijn veelal docenten en/of onderwijsontwerpers.

Het Onderwijsknooppunt bestaat uit:

 • ROC Koning Willem 1 College
 • ROC Nijmegen
 • ROC Graafschap college
 • ROC Rijn IJssel college
 • ROC A12 Dulon
 • ROC Hoornbeeck College
 • ROC Aventus
 • HBO HogeSchool Arnhem-Nijmegen
 • HBO Christelijke Hogeschool Ede
 • HBO Saxion
 • WO RadboudUMC

De ambassadeur legt de verbinding met de zorgpraktijk via de Netwerken Palliatieve Zorg.

Het onderwijsknooppunt komt op jaarbasis 4 keer bij elkaar. Samen bepalen zij de agenda waarmee ze aan de slag willen. De bijeenkomsten worden ook gebruikt voor het uitwisselen van kennis, ervaring en plannen voor verbetering van onderwijs over palliatieve zorg.

Speerpunten van dit jaar zijn:

 • Verdere implementatie onderwijsraamwerken in het onderwijs
 • Train de trainers
 • Website voor onderwijsknooppunt
 • Aanleg en beheer gastdocentenpoule
 • Aanbod Webinars en onderwijs voor experts palliatieve zorg
 • Onderzoek meer integreren in onderwijs
 • Organiseren symposium met en voor regio PalZO 2025