Patiënten en naasten

Wat is palliatieve zorg?

Het gaat over de zorg voor mensen met een ernstige ziekte en hun naasten. In deze zorg moet er aandacht zijn voor zaken die u mogelijk belangrijk vindt, zoals:

  • Wat is voor mij heel belangrijk in mijn leven? En hoe ga ik dat invullen?
  • Hoe vertel ik anderen over mijn ziekte, zoals mijn kinderen, vrienden, buren?
  • Krijgt mijn partner/kind voldoende steun wanneer zij/hij het moeilijk heeft?
  • Welke zorg en ondersteuning past bij mij? En hoe bespreek ik dit met anderen? Bijvoorbeeld: van wie wil ik hulp? Wat voor hulp verwacht ik?
  • Wanneer en hoe schakel ik thuiszorg in?

Op de website van Overpalliatievezorg.nl leest u meer over palliatieve zorg. 

Wilt u meer weten over palliatieve zorg in uw regio?

Wat betreft palliatieve zorg is Nederland verdeeld in 65 Netwerken Palliatieve Zorg. In een Netwerk Palliatieve Zorg werken zorgaanbieders in een bepaalde regio samen om de zorg zo goed mogelijk te organiseren en om goede zorg te bieden. Voor vragen over palliatieve zorg in uw regio, kunt u contact opnemen met de co√∂rdinator van uw netwerk palliatieve zorg

Voor algemene informatie over palliatieve zorg kunt u terecht op de website 'overpalliatievezorg'.

Vragen rondom de zin van het leven / levensvragen

Wanneer er iets gebeurt dat ingrijpend voor ons is, zoals ziekte, geboorte of verlies kunnen vragen naar boven komen rond het bestaan en de zin van het leven. Voorbeelden zijn: ‘Waarom moet mij dit overkomen?’, ‘Ben ik anderen niet teveel tot last?’. Geestelijk verzorgers zijn gespecialiseerd om over dit soort onderwerpen in gesprek te gaan en zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensfilosofie. Zij luisteren naar wat u belangrijk vindt. Via het Centrum voor Levensvragen kunt u in contact komen met geestelijk verzorgers. 

Contact