Toolkit ‘Palliatieve zorg in de ggz’

Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland 02 december 2020

De Toolkit ‘Palliatieve zorg in de ggz’ biedt hulpverleners in de ggz ondersteuning bij het bieden van goede lichamelijke, psychosociale en spirituele zorg in geval van een ernstige en levensbedreigende aandoening.

Het bevorderen van de kwaliteit van leven, en uiteindelijk ook kwaliteit van sterven, van ongeneeslijk lichamelijk zieke cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Hiertoe is een Toolkit ‘Proactieve palliatieve zorg in de ggz’ ontwikkeld. De Toolkit richt zich op de vroege herkenning van een palliatieve zorgbehoefte; de tijdige herkenning van symptomen, problemen en behoeften van deze cliënten en hun naasten; gevolgd door de tijdige inzet van proactieve palliatieve zorg. Bekijk hier de Toolkit.

Contact