Leidraad voor ondersteuning van naasten van COVID-19 patiënten op de IC

Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland 21 december 2020

Tijdens de eerste coronapiek zijn de behandelaren van de IC in AmsterdamUMC (locatie VUmc) bijgestaan door een team van artsen, een supportteam. Dit team had als taak namens de IC behandelaren te communiceren met de naasten van IC-patiƫnten en tevens deze naasten te ondersteunen. Een volledige nieuwe vorm van zorg, daarom is onze onderzoeksgroep meteen aan de slag gegaan met het in kaart brengen van ervaringen van naasten en professionals.

Deze onderzoeksresultaten zijn inmiddels op papier gezet en zijn aanzet geweest voor een leidraad voor het samenstellen van een dergelijk team in de toekomst. Deze documenten zijn online beschikbaar en voor iedereen in te zien.

Ook zijn wij inmiddels begonnen met het opstarten van een regionaal project wat ondersteuningsinitiatieven op alle IC’s in Noord Holland en Flevoland gaat onderzoeken. Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMW en meer informatie hierover is te vinden op de projectpagina.

Contact