€ 150 miljoen extra voor palliatieve zorg

Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland 20 juli 2022

Tussen 2022 en 2027 komt in totaal € 150 miljoen beschikbaar om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Dat schrijft minister Helder in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de € 150 miljoen wordt een impuls gegeven aan: 

  • de subsidieregeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging in de thuissituatie
  • het opzetten en inrichten van een expertisefunctie geestelijke verzorging thuis
  • het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II waarbinnen het realiseren van een visie op de toekomstbestendige inrichting van palliatieve zorg
  • de doorontwikkeling Kwaliteitskader en richtlijnen palliatieve zorg
  • pilots of kleinschalige experimenten bekostiging palliatieve zorg

Lees hier verder.

Contact