Tijdige en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn.

Doelstellingen tweede fase (ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie)

1) Het ontwikkelen en implementeren van een consultatiefunctie palliatieve zorg voor zorgverleners rondom (ex)dak- en thuislozen. 
2) Het evalueren van deze activiteiten met aandacht voor zowel het proces van duurzame implementatie als hun meerwaarde bij het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn.  

Waarom dit onderzoek? 

Palliatieve zorg voor ongeneeslijk zieke dak- en thuislozen is vaak ontoereikend. Regelmatig wordt deze zorg pas laat ingezet of ontbreekt palliatieve zorg die specifiek op dak- en thuislozen is gericht. Hulpverleners (zoals Leger des Heils, HVO Querido en maatschappelijke opvang) weten vaak weinig af van zorg rond het levenseinde, maar vaak verblijven dak- en thuislozen in de laatste levensfase wel in deze (tijdelijke) woon- of verpleegvoorzieningen  Zorgverleners in de palliatieve zorg weten dikwijls weinig af van de diverse problemen die deze doelgroep heeft, zoals verslaving, zorg mijdend gedrag of verstandelijke beperkingen.  Er is dus over en weer kennis en ervaring nodig om goede palliatieve zorg aan deze doelgroep te bieden. De resultaten van onderzoek in fase 1 gaven aanleiding om een consultatiefunctie verder te ontwikkelen en te implementeren. In dit project wordt daarom een consultatie-functie ontwikkeld, zodat hulpverleners in de palliatieve zorg en hulpverleners in de opvang voor dak- en thuislozen elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen door structureel samen te werken in consultatieduo’s, door gezamenlijk deel te nemen aan multidisciplinair overleg, en door nascholing te organiseren. Basis voor deze functie is de in praktijk ontwikkelde samenwerking tussen Hospice Kuria, HVO Querido en het Leger des Heils in Amsterdam. 

Resultaten 

Dit project is afgerond in 2022. Lees hier meer over de consultatiefunctie.

Producten uit fase 2: Consultatiefunctie, draaiboek en evaluatie

Palliatieve zorg voor dak- en thuislozen: Een draaiboek voor samenwerking tussen palliatieve zorg en opvangvoorzieningen

Producten uit fase 1: kennisverzameling en exploratie

Samenwerkingspartners

Amsterdam - Hospice Kuria
J. Gootjes - directeur hospice Kuria en bestuurslid EPZ VUmc 
M. Wieles – verpleegkundig specialist palliatieve zorg Hospice Kuria 

Amsterdam - Leger des Heils
P. Bakker - Clustermanager goodwill centra A'dam Leger des Heils 

Amsterdam - HVO Querido
A. Schaay - directeur zorg HVO Querido

Rotterdam - Centrum voor Dienstverlening Havenzicht
A. van der Gevel – straatverpleegkundige 
M. Slockers - huisarts / straatarts 

Rotterdam - Lelie Zorggroep 
R. Boogaard – verpleegkundig consulent palliatieve zorg 
K. Goedhart – specialist ouderengeneeskunde 

Rotterdam - Zorgbelang Zuid-Holland
F. van de Schee - ervaringsmedewerker 

Nederlandse Straatdokters Groep
I. van Laere, straatdokter 

Utrecht - NIVEL
A. de Veer – senior onderzoeker 

Nijmegen - Radboudumc
M. Groot - universitair docent / onderzoeker

Rotterdam - Erasmus MC
J.A.C. Rietjens - senior onderzoeker

Amsterdam - Amsterdam UMC
B.D. Onwuteaka-Philipsen - hoogleraar levenseindeonderzoek en voorzitter EPZ VUmc
H. Klop – onderzoeker 

Financiƫle ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

Contact