Toolkit 'In gesprek met de burger' geupdate

Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland 16 februari 2024

Na 124 bijeenkomsten waaraan rond 2230 ouderen deelnamen, zijn de materialen die ontwikkeld zijn in het kader van het project 'In gesprek met de burger' geevalueerd. Samen met een co-creatiepanel is opnieuw naar de materialen gekeken en ook zijn interviews met betrokken gehouden. Op basis hiervan zijn aanpassingen gedaan. Bekijk hier de vernieuwde toolkit.

Wil je een (of meer) bijeenkomst organiseren? Tot 2 april 14:00 kan je via PZNL een bedrag van 500 euro per bijeenkomst aanvragen binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. 

Contact