Over ons

Ligare is het consortium palliatieve zorg in Noordoost Nederland. Een samenwerkingsverband waar de patiënt met naasten en zorgverleners de koers bepalen.  

Het kerndoel (missie) van Ligare is:

De patiënt in de palliatieve fase is in staat om samen met zijn naasten persoonlijke keuzes te maken die bijdragen aan een zo positief mogelijk ervaren laatste levensfase en wordt indien gewenst ondersteund bij het maken en realiseren van deze keuzes.  

We sluiten aan bij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZII) en de ambitie Palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar. We werken samen aan de volgende doelen:

  • Bevorderen van de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg
  • Proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen, overal, altijd

Het consortium is de plek voor verbinding en samenwerking op (boven)regionaal niveau. Zorg, onderwijs en onderzoek in gezamenlijkheid voor palliatieve zorg in Noordoost Nederland. We willen van elkaar leren, elkaar versterken, en samen ontwikkelen waar nodig en mogelijk.

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten