Onderwijsknooppunt

Het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg Ligare is de plek waar vertegenwoordigers vanuit het mbo, hbo, wo onderwijs, bij- en nascholing, patiënten en naasten, onderzoek en zorgpraktijk bij elkaar komen met als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren door in te zetten op onderwijs.

Ambassadeurs

In elke regio wordt het Onderwijsknooppunt vertegenwoordigt door ambassadeurs. De ambassadeurs zijn bereikbaar voor al je vragen en suggesties over optimalisatie van het onderwijs over palliatieve zorg. Voor onze regio zijn de ambassadeurs Jenske Geerling en Liesbeth Hazelhorst.

Jenske Geerling, Onderwijsknooppunt Ligare

‘Iedereen die weet dat hij of zij niet meer lang te leven heeft, moet de mogelijkheid krijgen deze laatste fase zo goed mogelijk door te komen. Daarbij moet aandacht zijn voor zijn of haar wensen, goede symptoombestrijding en een goed sterfbed. Dat is voor mij palliatieve zorg.’

‘Ik ben verpleegkundig specialist palliatieve zorg in het UMCG. Daarnaast houd ik mij bezig met onderwijs: zowel initieel als bij- en nascholingen. Ook ben ik lid van de werkgroep onderwijs van de Expertisecentra Palliatieve Zorg en betrokken bij het ontwikkelen van een nascholing voor Verpleegkundig specialisten en Phycisian Assistants. Ik vind het belangrijk dat er een goed overzicht komt van alle bij- en nascholingen, zodat we van elkaars expertise gebruik kunnen maken.’

Contact: 06 - 25 64 65 72

Liesbeth Hazelhorst, Onderwijsknooppunt Ligare

Het toeleven naar afscheid nemen van het leven is verdrietig, maar ook bijzonder. Als die periode goed verloopt, is er tijd en ruimte voor kwaliteit van leven, samenzijn, mooie herinneringen, verdriet en rouw. Goede palliatieve zorg draagt daarom bij aan een goed en waardig afscheid.’

‘Ik ben ambassadeur geworden van het Onderwijsknooppunt palliatieve zorg, omdat ik het belangrijk vind dat alle zorgprofessionals kennis hebben van de kernwaarden en uitgangspunten van palliatieve zorg. Dat begint bij scholing en samenwerking. Als ambassadeur wil ik de kennis en kunde van het onderwijs en het werkveld bij elkaar te brengen om samen onderwijs en opleiden in de palliatieve zorg naar een hoger plan te tillen.’

Contact: E: ligare@umcg.nl

Andere onderwijsknooppunten

Het Onderwijsknooppunt van Ligare is één van de acht Onderwijsknooppunten in Nederland. Deze knooppunten vormen een netwerk dat de brug slaat tussen lokale en landelijke activiteiten op het gebied van onderwijs over palliatieve zorg. Ook leggen zij de verbinding met onderzoek en praktijk. Dit gebeurt door contact te leggen en te onderhouden met het Nederlandse zorgonderwijs.

<>

 

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten