Nieuws Netwerk Zuid-Hollandse Eilanden 11 oktober 2023

Programma

13:00 – 13:30 Inloop
13:30 – 13:35 Opening en Welkom door Saskia Rijpe, geestelijk verzorger Centrum voor Levensvragen Zuid-Hollandse Eilanden
13:35 – 13:40 Eva Koenraadt*
13:40 – 14:00 Samen er zijn door Marleen Boertje, coördinator VPTZ de Waterlelie in gesprek met een cliënt en vrijwilliger
14:00 – 14:05 Eva Koenraadt*
14:05 – 14:30 Het belang van het gesprek rondom het laatste levenseinde door Heleen de Kort, kaderhuisarts  palliatieve zorg en Violieke van Eijk, palliatief verpleegkundige Careyn
 

PAUZE

14:45 – 14:50 Eva Koenraadt*
14:50 – 15:10 Samenwerken aan betere zorg binnen een PaTz groep Door: namen volgen
15:20 – 16:20 Workshops
16:30 – 16:45 Sluiting
16:45 – 18:00 uur Napraten hapje en drankje

*De onderwerpen worden ingeleid met een Column door Eva Koenraadt, technisch Thuiszorg Verpleegkundige bij Zorgwaard en columnist bij Carend.

2 Workshops

1. Er zijn voor een ander in de laatste levensfase Door Marleen Boertje Vrijwilligers in de palliatieve zorg kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de reguliere zorg, zodat het mogelijk is voor mensen om hun laatste dagen op de plek door te brengen die zij graag willen. Als luisterend oor of om de mantelzorgers te ondersteunen in deze intensieve periode, als aanvulling op de reguliere zorg. Wat kunnen zij betekenen in deze periode en hoe sluit je als vrijwilliger/zorgverlener aan bij de mensen waaraan je de zorg verleend?

2. Het sterfbed, de waarde van waken, wat kun je verwachten? Door Renske Boogaard, verpleegkundig consulent palliatieve zorg Pniël en De Regenboog Het waken gebeurt in de periode voorafgaand aan het overlijden. Waken is in de nabijheid zijn van de stervende in laatste dagen/ uren van zijn of haar leven. Het is een vorm van afscheid nemen en voor de ander zorgen. Hoe gaat dat dan? Hoe lang duurt het? Hoe merk je dat het einde nabij is?

3. Waardevolle gesprekken rondom het sterven Door Heleen de Kort Als zorgverlener kun je beter luisteren én antwoorden als je jezelf ‘opgeruimd’ voelt. Leget noemt het ‘spiritueel voetenvegen’ voordat je bij een patiënt binnenkomt. Even pas op de plaats maken en afstemmen op het moment waar de ander zich in bevindt.

4. Zingeving in de palliatieve fase Door Saskia Rijke Levensvragen, zingeving, spiritualiteit. Als het levenseinde dichterbij komt, verandert er voor mensen vaak van alles op het gebied van levensvragen. Aandacht voor zingeving is dan harder nodig dan in het ‘gewone’ leven. Hoe kunnen zorgverleners goed aansluiten op deze behoefte?

5. Spel Triviant Palliatieve zorg Door Eveline Voogt, wijkverpleegkundige Careyn De palliatieve zorg kent vele aspecten. Wil je je kennis over de verschillende aspecten van de palliatieve zorg op een interactieve manier vergroten? Speel dan samen met anderen mee met dit triviantspel.

Voor meer informatie en inschrijven klik hier

Contact