Rapportage en podcast onder de titel ‘Voor goed sterven’

Nieuws Netwerk Zuid-Hollandse Eilanden 23 augustus 2021

Recent zijn aan minister Hugo de Jonge de opbrengsten van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase overhandigd in de vorm van een rapportage en podcast onder de titel ‘Voor goed sterven’. De rapportage is, als input voor de politieke discussie over de onderwerpen de waarde van ouder worden (voorheen waardig ouder worden), de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven, ook aan de Tweede Kamer gestuurd. Op de website  dialooglaatstelevensfase.nl  kun je de rapportage downloaden en de podcast van het gesprek met Barbara van Beukering, Jan Latten en Henk Nies luisteren.    

Contact