Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 24 juni 2022

Project GPS - website meer info

 

Afdeling medische oncologie van het Radboud UMC neemt deel aan het project psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase.

Met het project willen we bereiken dat verpleegkundigen structureel gesprekken aangaan met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit.

Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale behoeften te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen over intimiteit en seksualiteit onder vallen. Dergelijke gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak. Hierdoor ontvangen patiënten niet altijd de psychosociale ondersteuning die ze nodig hebben.

 

2022-06-22-Nieuwsbrief-7-Project-GPS-juni-2022.pdf

Contact