Regionale zorgorganisaties gaan aan de slag met Zelfevaluatie 2.0

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland


Dit voorjaar zijn de bij het netwerk aangesloten organisaties gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van de Zelfevaluatie palliatieve zorg. De organisaties hebben kartrekkers benoemd die de evaluatie intern organiseren, (laten) uitvoeren en begeleiden. Deze maand komt de nieuwe landelijke “Gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg 2.0” (FIBULA) digitaal beschikbaar en kan worden gestart.

De
Zelfevaluatie geeft zorgorganisaties inzicht in de kwaliteit van de door hen daadwerkelijk geleverde palliatieve zorg en de organisatie ervan. Het geeft een gericht beeld over waar verbetering binnen de eigen organisaties mogelijk zijn en de mogelijkheid om op netwerkniveau de bevindingen uit te wisselen en van elkaar leren.

Landelijke ondersteuning wordt geboden door Roos-Marie Tummers, adviseur Fibula  Mailadres:
r.tummers@stichtingfibula.nl
 
 
Het doel van de zelfevaluatie is inzichtelijk maken waar zorgorganisaties staan als geheel, als afdeling of als samenwerkingsverband, ten aanzien van de wensen, waarden én behoeften van patiënten en hun naasten. Voor meer informatie over de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg

 

Contact