I-HARP rijkt hulpmiddelen aan ter ondersteuning van mensen met hartfalen met palliatieve zorg behoeften?

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland

Door palliatieve zorg eerder in het ziekte proces in te zetten kunnen symptomen worden verminderd en wordt de kwaliteit van leven verbeterd. Helaas worden de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met gevorderd hartfalen op dit moment vaak te laat herkend.
 

Binnen het I-HARP-project zijn hulpmiddelen ontwikkeld voor zorgverleners om de palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen tijdig te herkennen en bespreekbaar te maken. Ondersteunend aan de hulpmiddelen zijn ook een E-learning en een workshop voor zorgverleners ontwikkeld om I-HARP effectief te kunnen gebruiken.

 

Klik hier voor meer informatie over I-Harp!

Contact