Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 03 februari 2023

Een handige handreiking en website voor zorgverkopers;

De Handreiking financiering palliatieve zorg is een handzaam jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, een ziekenhuis, hospice, een verpleeghuis en een palliatieve terminale unit. 

Handreiking financiering palliatieve zorg - Palliaweb

Contact