Webinar proactieve zorgplanning

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 21 februari 2024

Om goede zorg te bieden aan mensen in de palliatieve levensfase is het belangrijk tijdig te weten wat iemand wel of juist niet wil aan zorg. Door in gesprek te gaan met patiënten, cliënten en naasten over hun waarden, wensen en behoeften en door behandelwensen en -grenzen vast te leggen, kunnen je als zorgverlener passende zorg bieden. Dianne Boxman, adviseur palliatieve zorg bij stichting PZNL spreekt daarover in het webinar Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase: van richtlijn naar praktijk.

Tijdens het webinar worden aanbevelingen uit de nieuwe richtlijn Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase én de gesprekskaart die daarbij als hulpmiddel is aangeboden besproken.Na dit gedeelte van het webinar gaat Larissa Exalto, adviseur patiëntenparticipatie Stichting PZNL, in gesprek over hoe het patiëntenperspectief meegenomen kan worden in de projecten Proactieve zorgplanning.

naar de webinar:

 

 

Contact