Stichting PAL wordt Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

Nieuws NPZ Utrecht Zuid 02 april 2021

Op 26 september 2018 is Stichting PAL officieel overgegaan naar Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg. Een mijlpaal voor de kinderpalliatieve zorg in Nederland.

‘Stichting Platform Palliatieve Zorg voor Kinderen in Nederland’ werd in 2007 opgericht met de visie dat als er zorgstructuren voor kinderpalliatieve zorg in Nederland zouden liggen en er een Kenniscentrum zou zijn, de stichting haar werk had gedaan. En nu, 11 jaar later, is dit doel bereikt en is het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg officieel geworden. Daarmee is één centraal punt voor alle vragen en activiteiten rond kinderpalliatieve zorg in Nederland gecreëerd.

Een netwerkorganisatie waar kind en gezin, zorgverlener en beleidsadviseur terecht kunnen met vragen. Een centraal punt van waaruit zorginnovatie, coördinatie en verbinding tussen de regionale netwerken (NIK) en de Kinder Comfort Teams, kennisdeling, richtlijnontwikkeling, onderzoek, scholing en voorlichting gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

Het verbinden van wetenschap, kennis en praktijk van de kinderpalliatieve zorg is de primaire doelstelling van het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg. Het Kenniscentrum zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot landelijke eenheid, waarin kind en gezin, artsen, onderzoekers en alle bij kinderpalliatieve zorg betrokken zorgverleners en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn nauw samenwerken. Samen met de Kinder Comfort Teams (KCT) in de academische ziekenhuizen en de regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zal het Kenniscentrum de onderlinge samenwerking en afstemming bevorderen en faciliteren.

Per 1 oktober 2018 is tevens het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen telefonisch bereikbaar. Specifiek voor behandelend artsen met vragen over of behoefte aan steun bij complexe besluitvorming rond het levenseinde van kinderen.

De afgelopen periode is in vier artikelen de overgang van Stichting PAL naar Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg beschreven.

Contact: Greet van der Zweep

Vragen of informatie?
Wij zijn goed bereikbaar. Klik op de knop voor onze contactgegevens.