Zorgcoordinatie COVID-19 Midden-Nederland - update 19/5/20

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

Om overzicht te houden op de tijdelijk verblijf-bedden in de regio Midden-Nederland en goed te kunnen coordineren en afstemmen, is er een zorgcoordinatiepunt opgezet bij de RAVU: Zorgcoördinatie COVID-19. Dit punt is bestemd voor patiënten die positief getest zijn op COVID-19 èn voor patiënten met een sterke verdenking op COVID-19 die nog niet getest zijn, die nog wachten op een testuitslag of waarvan er een sterk vermoeden is dat de test fout-negatief was.

Wat doet Zorgcoördinatie COVID-19?

Zorgcoördinatie COVID-19 behandelt de aanvragen van huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, regelt in afstemming met de COVID-19 locaties de geschikte bedden en zorgt voor de overplaatsingen met een ambulance. Voor ontslag van COVID-19 patiënten naar de thuissituatie kan Zorgcoördinatie COVID-19 vervoer per ambulance (liggend) dan wel het Rode Kruis (zittend) regelen. Door deze aanpak creëren we overzicht over de aanwezige locaties met tijdelijk verblijf bedden voor COVID-19 (verdachte) patiënten in de regio Midden Nederland en vindt centrale regie plaats op bijbehorende toewijzing van zorg, inclusief de benodigde overplaatsingen. Voor alle overige overplaatsingen, ook COVID-19 interklinisch, is het aanvraagloket nog steeds de meldkamer ambulancezorg van de RAVU.

Waar kan ik terecht met een aanvraag?

Er is een centraal telefoonnummer geopend voor huisartsen, transferafdelingen van ziekenhuizen, zorgbemiddelaars en specialisten ouderengeneeskunde van verpleeghuizen. Dit nummer is: 085-1124755. Dit nummer is zeven dagen per week van 09.00 – 18.00 uur bereikbaar.

Zorgcoördinatie COVID-19 behandelt aanvragen voor:

  • Overplaatsingen van een ziekenhuis naar een aangewezen COVID-19 locatie
  • Overplaatsingen van de thuissituatie naar een aangewezen COVID-19 locatie
  • Overplaatsingen van een verpleeghuis naar een aangewezen COVID-19 locatie

Het type bed betreft COVID-19 verzorging en COVID-19 palliatief. Hierbij is tevens van belang of de patiënt instrueerbaar is of niet.

Welke locaties voor cohortverpleging zijn momenteel operationeel?

Momenteel zijn er zeven locaties voor cohortverpleging actief. De actuele locaties zijn opgenomen in het overzicht van de GHOR. In dit overzicht staan de door de GHOR aangewezen locaties t.b.v. tijdelijk verblijf bedden voor COVID-19 patiënten. Dit overzicht wordt 1 keer per dag bijgewerkt en vervolgens gedeeld met Zorgcoördinatie COVID-19.

Wat is het idee achter Zorgcoördinatie COVID-19?

Door middel van het centraal organiseren van COVID-19 locaties met tijdelijk verblijf bedden –inclusief bijbehorende overplaatsingen– beoogt het kernteam ROAZ COVID-19 zo goed mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden en tegelijkertijd gezamenlijk de zorg beheersbaar te houden. Deze tijdelijk verblijf bedden (voor zowel herstel als palliatieve zorg) zijn specifiek bedoeld voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen i.v.m. een COVID-19 besmetting en waarvoor tegelijkertijd ziekenhuiszorg niet de meest passende zorg is.

Wat is de relatie tussen Zorgcoördinatie COVID-19 en het ZCC?

De RAVU zet in samenwerking met onder andere HAP Eemland en GGZ Altrecht het Zorg Coördinatie Centrum Midden-Nederland op. Het doel is mensen met een acute zorgvraag 24/7 uur (telefonisch/digitaal) toegang te bieden tot de acute zorg met urgentiebepaling en medische expertise. In dit ZCC gaat ook de coördinatiefunctie tijdelijk verblijf (lees: zorgbemiddeling tijdelijk verblijf bedden VVT) regio Utrecht een plek krijgen, evenals de geplande ambulancezorg. De zorgcoördinatie COVID-19 is een voorloper van het ZCC dat ondertussen verder ontwikkeld wordt.

Meer informatie

Heb je vragen over het proces van zorgcoördinatie COVID-19 mail de RAVU dan op zorgcoordinatiecovid-19@ravu.nl. Kijk voor updates op RAVU.nl.

Alle contactnummers op een rijtje

  • Aanvraag bed tijdelijk verblijf voor huisartsen, transferafdelingen ziekenhuizen, zorgbemiddelaars en specialisten ouderengeneeskunde: RAVU 085-1124755. 
  • Voor vragen over de coördinatie van acute zorg: ROAZ en Traumazorgnetwerk Midden-Nederland 088-7559621.
  • Voor medisch-inhoudelijke vragen, vragen van inwoners en voor zorgmedewerkers met klachten die zich willen laten testen: GGD regio Utrecht 030-6305400. 
  • Voor vragen met betrekking tot PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen): Veiligheidsregio Utrecht 088-8781000.
  • Landelijke informatielijn coronavirus: 0800-1351.

Voor de actuele situatie in de regio Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht m.b.t. verblijf voor patienten met corona die palliatief-terminaal ziek zijn, zie dit eerdere artikel.

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de ziekenhuizen in de regio ook een aparte afdeling voor coronapatienten hebben, voor zowel herstellende en palliatief-terminale patienten.

Situatie hospices en coronacentra in Zuidoost-Utrecht en Utrecht stad
Hoe is het in Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht geregeld in hospices en opvangcentra voor coronapatienten? Waar worden patienten met corona wel of niet opgenomen?

INTERESSANT