Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen: pilot

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 09 december 2021
De Zelfevaluatie palliatieve zorg voor huisartsen is een instrument voor huisartsen die individueel  wordt uitgevoerd en in regionaal verband wordt besproken. Iedere huisarts kan de zelfevaluatie doen. De zelfevaluatie is tot stand gekomen in samenwerking met Fibula, PalHAG, PZNL en PaTz. 
 
De zelfevaluatie omvat twee delen
  • Een individueel deel met open vragen waarvoor gegevens uit het HIS nodig zijn. Dit deel omvat vragen over palliatieve zorg, markeren, proactieve zorgplanning, multidimensionele zorg en samenwerken. Daarnaast zijn er vragen over verwacht overleden patiënten. Voor het beantwoorden van deze vragen wordt gevraagd de dossiers van vijf verwacht overleden patiënten te raadplegen.
  • Een nascholing waarbij de uitkomsten met een kaderhuisarts palliatieve zorg en ca. vijf collega-huisa

Voor het nascholingsdeel wordt voor 2 uur accreditatie aangevraagd.

Kenmerkend van de bijeenkomst met collega-huisartsen onder leiding van de kaderhuisarts palliatieve zorg is het delen van de bevindingen, het reflecteren op de eigen werkwijze en onderling spiegelen. Theorie wordt afgewisseld met discussie/reflectie en het bespreken van casuïstiek. Hiermee wordt de deskundigheid met betrekking tot palliatieve zorg in de eigen huisartsenpraktijk vergroot en verbetert de palliatieve zorg door het bieden van praktische handvatten. 

Interesse in de zelfevaluatie voor huisartsen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de netwerkcoordinator.

INTERESSANT