Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 02 december 2022

Wie beslist als jij dat niet meer kunt? Praten over het levenseinde

Welke zorg wil je ontvangen in je laatste levensfase? Op tijd praten over je levenseinde is belangrijk om in die fase de zorg te krijgen die bij jouw wensen en behoeftes past. Zo kan je bijvoorbeeld bedenken wie voor jou mag beslissen als je dat zelf niet meer kunt.  

Iets meer dan de helft van de 70-plussers die deelnamen aan een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland over het naderende levenseinde heeft nog geen gesprek gevoerd met een zorgverlener over dat levenseinde. Wie (nog) geen behoefte heeft aan een gesprek met een zorgverlener vindt de tijd daarvoor nog niet rijp. Ze willen er niet over praten met derden, denken er nog niet over na, of praten er al over met familie of naasten.

Wie wel zo’n gesprek wil – een op de drie – vindt het moeilijk er over te beginnen, of is er nog niet klaar voor. Ze willen pas praten over het levenseinde als dat zich aandient, of ze vinden het moeilijk om nu al een gesprek met een zorgverlener daarover aan te gaan. Wie dat wel wil, kiest doorgaans voor een gesprek met de huisarts, als meest vertrouwde zorgverlener.

Meer lezen
Het levert veel op als mensen wél van tevoren nadenken over wat belangrijk voor ze is in de laatste levensfase. Proactieve zorgplanningsgesprekken kunnen er aan bijdragen dat je de zorg krijgt die bij je past.

De handreiking ‘Praat op tijd over je levenseinde’ geeft praktische tips en aandachtspunten die kunnen helpen om het gesprek aan te gaan over de laatste levensfase, met je naasten en de huisarts.

Een wilsverklaring is een document waarin staat wat je wensen zijn rondom behandeling of levenseinde.

Voordat een hulpverlener een behandeling uitvoert, heeft hij toestemming nodig. Soms kun je die als patiënt niet meer geven. Wie beslist als je het zelf niet meer kan?

Bron: Patiëntenfederatie

INTERESSANT