Welkom bij het LuisterVerbond

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

Word je geraakt door de corona-uitbraak? Voel je je kwetsbaar? Ben je bang voor je eigen gezondheid, die van je naasten of patienten? Weet je niet hoe je met vragen over leven en dood moet omgaan? Hier ben je welkom om je hart te luchten.

Online platform voor levensvragen over sterven en zingeving in coronatijd

Naast alle luister- en hulplijnen die zijn opgericht om mensen tijdens de coronacrisis bij te staan, is er vanaf 8 april een nieuw mogelijkheid: dagelijks een online bijeenkomst van een uur door middel van videobellen. De coronacrisis houdt ons allemaal bezig. Zo ook een groep ‘beroepsluisteraars’, die hun krachten gebundeld hebben in dit initiatief. Geestelijk verzorgers, stervensbegeleiders, rouw- en verliesbegeleiders en luistercoaches zorgen ervoor dat er iedere dag op vaste tijden een uur lang via het videoprogramma ZOOM een bijeenkomst plaatsvindt.

In een kleine groep je ervaring delen

“Er zijn veel hulplijnen beschikbaar, maar een plek waar men dagelijks in een kleine groep kan ventileren over wat voor een impact de kwetsbaarheid van ons bestaan op ons heeft, was er nog niet,” aldus Robin Zuidam, voorzitter van Het Bezinningshuis. "Los van alle praktische ongemakken die de crisis met zich meebrengt, is het besef van de sterfelijkheid ernstig dichtbij."

Etje Verhagen is geestelijk verzorger en beaamt dit: “Wanneer de grond onder iemands voeten is weggeslagen of als er sprake is van een traumatische rouwervaring, kan er een diepe angst of paniek ontstaan. Dit kunnen delen met getrainde luisteraars en lotgenoten kan verlichting bieden”.

Voor iedereen toegankelijk

Iedere ZOOM-bijeenkomst wordt professioneel geleid door een van de leden van het LuisterVerbond en is voor iedereen toegankelijk. Aan elke bijeenkomst kunnen maximaal 15 mensen deelnemen. Er zijn duidelijke regels en de privacy wordt zo goed als mogelijk gewaarborgd. Mocht er meer nodig zijn dan een gezamenlijke sessie, heeft men de mogelijkheid om één op één begeleid te worden. Bij veel animo kunnen de sessies uitgebreid worden per doelgroep en per thema. Niet alleen particulieren, maar ook zorgverleners die daartoe behoefte voelen zijn van harte welkom.

Ga naar de agenda van het LuisterVerbond.

INTERESSANT