Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 11 december 2022

Weet u wat u wilt? Aan de slag met maatschappelijke bewustwording in jouw regio

Informeren over de mogelijkheden van palliatieve zorg. En motiveren om na te denken over wat belangrijk is in de laatste fase van je leven. Dat was het doel van het project Weet u wat u wilt? Na een evaluatie wordt er nu gewerkt aan de borging.

In 2021 startte het project In gesprek met de burger, met subsidie van ZonMw uit het programma Palliantie van VWS. Elf netwerken palliatieve zorg organiseerden bijeenkomsten door het hele land. De Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost Utrecht waren twee van deze netwerken. Zij namen het initiatief om een filmpje en een huisstijl te ontwikkelen en noemden het project Weet u wat u wilt?

Ze ontvingen vele positieve reacties van de deelnemers. Ten behoeve van de borging deden ze een tussenevaluatie: wat ging goed, wat kan beter, hoe kunnen we nóg beter inspelen op de vragen van verschillende doelgroepen? En: welke tips hebben we voor netwerken die ook aan de slag willen gaan met dit soort bijeenkomsten?

Hun bevindingen lees je hier.

De komende tijd wordt er gewerkt een borgingsplan.

Bron: Nieuwsflits PZNL 29 november 2022

INTERESSANT