Verpleeghuiszorg en corona

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

Corona in het verpleeghuis algemeen

De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Wat te doen in het geval van een besmetting? Hoe geef je dagbesteding en contact met de familie op afstand vorm? Op deze pagina staat het overzicht van informatie, goede voorbeelden en instrumenten voor de verpleeghuissector over het omgaan met alle gewijzigde omstandigheden rondom het coronavirus.

Waardigheid en trots: corona in verpleeghuizen

Palliatieve zorg bij corona in het verpleeghuis

In verpleeghuizen wonen kwetsbare patiënten met multimorbiditeit en een relatief korte levensverwachting. ActiZ en Verenso werken aan documenten ter ondersteuning van de zorg in de verpleeghuizen. Op Palliaweb vind je handvatten voor de specifieke palliatieve zorg rondom corona gerelateerde symptomen, klachten en het stervensproces.

Palliaweb: verpleeghuiszorg bij corona

Praten over behandelwensen en advance care planning

Kwetsbaarheid beinvloedt de beslissingen die worden genomen bij het insturen naar het ziekenhuis, een ic-opname of de inzet van palliatieve behandeling. Advance care planning (ACP) is van groot belang om deze beslissingen adequaat te kunnen nemen. ACP-gesprekken zijn bedoeld om te spreken over wensen, doelen en voorkeuren van zorg van de patiënt en gericht op het maken van geïnformeerde en realistische keuzes die passen bij de individuele situatie van de patiënt. Daarvoor wordt ook informatie over de mate van kwetsbaarheid meegenomen. Als een oudere heel kwetsbaar is, dan is een ic-opname vaak geen realistische optie meer. Deze gesprekken worden bij voorkeur gevoerd voordat een acute verslechtering optreedt en de keuzes onder tijdsgebrek gemaakt moeten worden.

Toolkit advance care planning ouderen

"Op de dood zelf hebben wij geen invloed, maar met het kenbaar maken van onze behandelwensen kunnen wij de wijze waarop we sterven wel beïnvloeden."

INTERESSANT