Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 22 juli 2022

Vacature: Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht zoeken nieuwe coördinator

Sta jij stevig in je schoenen? En weet je partijen te verbinden om samen te werken aan passende zorg in de laatste levensfase? Solliciteer dan voor de functie van netwerkcoördinator van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht.

Het zal in eerste instantie een duobaan zijn; de huidige coördinator blijft nog een jaar aan. De nieuwe functie is voor 16 uur per week, met mogelijke uitbreiding naar maximaal 32 uur per week in 2023.

De Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht zijn een samenwerkingsverband van organisaties, professionals, vrijwilligers en bestuurders die betrokken zijn bij het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen in de palliatieve fase: mensen die niet meer beter worden en zeer kwetsbare mensen.

De netwerkcoördinator initieert en faciliteert verbetering van bewustwording, samenhang en kwaliteit in de palliatieve zorg en ondersteuning op regionaal niveau. Uitgangspunt vormen het cliënten/naasten-perspectief en het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Ook is de netwerkcoördinator verantwoordelijk voor informatievoorziening aan het publiek.

Lees hier de volledige tekst van de vacature.

INTERESSANT