Vacature bestuurder Fibula

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

De organisatie

De activiteiten van Fibula en IKNL ter ondersteuning van de organisatie van de palliatieve zorg in Nederland worden per 1 juli 2020 gebundeld en samen ondergebracht in  één organisatie: Fibula. Door vanuit één organisatie te werken ontstaat er synergie en meer slagkracht. Vanuit lidmaatschap van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) wordt bijgedragen aan de gewenste samenwerking en verbinding binnen de palliatieve zorg.

Fibula heeft als missie om zorgorganisaties en (in)formele zorgverleners te helpen bij het realiseren van:

  • beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van goede palliatieve zorg
  • coördinatie en continuïteit van zorg
  • een vanzelfsprekende samenwerking tussen de generalistische en specialistische palliatieve zorgverlener

Fibula treedt op als partner voor de (boven)regionale samenwerkingsverbanden, de netwerken palliatieve zorg en de consortia palliatieve zorg, en adviseert en ondersteunt hen op inspirerende en daadkrachtige wijze bij hun doorontwikkeling. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg en de adviezen van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg geven hierbij richting. Het nieuwe Fibula gaat op 1 juli 2020 van start.

De functie

De nieuwe bestuurder heeft de opdracht vorm te geven aan de nieuwe organisatie en het uitzetten van de koers gebaseerd op kennis van de vraagstukken in het PZ-veld en vanuit een visie op hoe de palliatieve zorg binnen Nederland steeds beter georganiseerd kan worden. Hij / zij treedt op als verbinder en gesprekspartner voor de netwerken palliatieve zorg (65) en consortia (7), zorgorganisaties en (in)formele zorgverleners. De bestuurder is belast met de algemene leiding, de financiering en de kwaliteitsbewaking. Het bureau (ongeveer 25 medewerkers) wordt aangestuurd door een managing director.

Profiel

Voor vernieuwd Fibula zijn we op zoek naar een bestuurder die bestuurlijke ervaring combineert met inhoudelijke kennis van het werkveld palliatieve zorg, de samenwerkingsverbanden en instituties binnen de palliatieve zorg, de financiering ervan en van financieringsmogelijkheden. Je bent een verbindende persoonlijkheid, beschikt over een relevant netwerk en wil binnen het werkveld als autoriteit en boegbeeld gezien worden. Je hebt een proactieve en vindingrijke instelling en een duidelijke visie op de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast weet je balans te houden tussen het belang van Fibula en het werkveld palliatieve zorg in Nederland en zoek je actief de samenwerking op om de doelstellingen van Fibula te realiseren. Je beschikt over een relevante academische opleiding. Bij voorkeur beschik je over kennis van de eerstelijnszorg.

Vacature informatie

De bestuurder wordt maximaal voor vier jaar benoemd voor 16-24 uur per week. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden; na het eerste jaar vindt evaluatie plaats. De standplaats is Utrecht. Bezoldiging vindt plaats conform de Wet Normering Topinkomens/ Regeling Zorg (klasse I).

Sollicitatieprocedure

Contactpersoon voor deze vacature is Ton Ruikes, waarnemend bestuurder van Stichting Fibula. Je sollicitatie (motivatie & cv) kun je sturen naar ton.ruikes@stichtingfibula.nl. Voor eventuele inhoudelijke vragen kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 - 53549874.

De procedure bestaat in ieder geval uit twee gesprekken. Het eerste gesprek zal zijn met een lid van de Raad van Toezicht van Fibula, de waarnemend bestuurder van Stichting Fibula en een bestuurder van PZNL. Het tweede gesprek zal zijn met de twee overige leden van de Raad van Toezicht en de managing director.

Wij kijken uit naar je sollicitatie.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

INTERESSANT