Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 26 januari 2023

Vacature ambtelijke ondersteuning PatiëntenNaastenraad Septet

Palliatieve zorg draait om patiënten en hun naasten en moet inspelen op hun waarden, wensen en behoeften. Door mensen die deze intense periode ervaren hebben te betrekken bij projecten in onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk, kan de zorg voor deze doelgroep verbeterd worden.

Participatie van patiënten en/of naasten zorgt voor
▪ Betere kwaliteit van palliatieve zorg
▪ Beter aansluiten van palliatieve zorg bij wat mensen nodig hebben
▪ Meer focus op wat belangrijk is voor mensen; kwaliteit van leven
▪ Verhogen van draagvlak voor beslissingen die worden genomen

▪ Betere implementatie van gemaakte afspraken of producten in de zorgpraktijk

PatiëntenNaastenraad Septet
Om participatie structureel vorm te geven op beleidsniveau en in projecten e.d. heeft het bovenregionaal consortium palliatieve zorg Septet een PatiëntenNaastenraad (PNraad). De PNraad heeft in principe drie á vier reguliere bijeenkomsten per jaar, live of digitaal. Daarnaast zijn er variabele werkzaamheden in werkgroepen of andere bijeenkomsten, afhankelijk van de eigen wensen en mogelijkheden.

Wat je gaat doen
▪ PNraad faciliteren

▪ PNraad ontwikkelen, positioneren en verankeren
▪ PNraad en coordinatietam Septet verbinden
▪ Informeren van betrokkenen intern en extern over PNparticipatie, onze visie en de praktijk
▪ Signaleren en ontwikkelen van manieren om PNparticipatie bij Septet vorm te geven
 
Wat we bieden
▪ Zzp-contract voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
▪ Max. 100 uur per jaar à 65 euro p.u. incl. BTW
 
Wil je meer informatie of solliciteren?
Neem dan uiterlijk 15 april contact op met Margriet Wanders: m.wanders@careyn.nl. Vermeld bij een sollicitatie je motivatie en cv.
 

Volledige vacature ambtelijk ondersteuner PNraad

INTERESSANT