Uitspraak Hoge Raad euthanasie bij gevorderde dementie

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

Uitspraken Hoge Raad 21 april 2020 – samenvatting op hoofdlijnen door de KNMG

Kern van de uitspraak

De kern van de uitspraak van de Hoge Raad op 21 april 2020 in de zaak rond euthanasie bij dementie: de wet biedt voor een arts de mogelijkheid om euthanasie te verlenen bij iemand die een schriftelijk euthanasieverzoek heeft maar niet langer in staat is zijn wil te uiten door verder gevorderde dementie. In deze bijzondere situatie (patiĆ«nt met een schriftelijk euthanasieverzoek die niet langer in staat is zijn wil te uiten vanwege vergevorderde dementie) moet een hoge mate van zorgvuldigheid worden betracht. De Hoge Raad zet de uitgangspunten daarvoor uiteen in haar uitspraken.

Overwegingen in straf- en tuchtzaak

De Hoge Raad heeft zowel uitspraak gedaan in de strafzaak als in de tuchtzaak. De belangrijkste overwegingen uit beide uitspraken zijn op hoofdlijnen samengevat:

Bron: website KNMG

INTERESSANT