Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 22 juni 2021

De Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg is het resultaat van het onderzoeksproject met de werktitel ‘Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie’. Dit is door ZonMw gefinancierd toegepast onderzoek en vond plaats in de periode april 2016 tot juni 2018. Het project richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in de palliatieve context. Er is met 10 projecten samengewerkt die in de eerste subsidieronde van het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan Zorg’ werden gehonoreerd. Deze projecten zijn verbonden aan een aantal Expertisecentra Palliatieve Zorg.

Goed bruikbaar boekje

Dit heeft een geweldig boekje opgeleverd dat goed bruikbaar is in de praktijk: hoe geef je patientenparticipatie in de palliatieve zorg vorm?

Patiëntenparticipatie in onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten

De toolkit levert een bijdrage aan het betrekken van mensen in de palliatieve levensfase, hun mantelzorgers en patiëntenvertegenwoordigers door uitgebreid in te gaan op de meerwaarde, de opbrengst, de verschillende vormen en methoden en door verschillende persoonlijke ervaringen te beschrijven.

De toolkit bestaat uit 5 onderdelen:

  1. Een uitgebreide inleiding over patiëntenparticipatie
  2. De hulpmiddelen ‘Serious gaming middels het Participatiespel’ en ‘de Participatie- matrix’
  3. Een inspiratienota om Expertisecentra Palliatieve Zorg te stimuleren beleid t.a.v. patiëntenparticipatie te ontwikkelen
  4. Een handleiding om onderzoekers toe te rusten patiëntenparticipatie in hun projecten toe te passen
  5. Een portrettenboek waarin 17 portretten van patiëntenvertegenwoordigers en onderzoekers hun persoonlijke ervaringen delen

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg

INTERESSANT