Toolkit kennisverspreiding palliatieve zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 22 juni 2021

De toolkit kennisverspreiding bevat allemaal onderdelen die het gemakkelijker maken om kennis over palliatieve zorg te verspreiden onder collega's. De interactieve pdf leidt de gebruiker door het menu dat bestaat uit diverse materialen en werkvormen. Films, animatie, gesprekskaartjes, stellingen over delier, een flowchart etc. Focus voor 2019 lag op het thema communicatie. Zo gaan een aantal onderdelen in de toolkit over het gesprek voeren met mensen met een levensbedreigende aandoening en/of kwetsbaarheid.

Verpleegkundige aandachtsvelders palliatieve zorg uit het netwerk palliatieve zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel stelden deze toolkit samen. Jaarlijks wordt een nieuwe toolkit kennisverspreiding uitgebracht.

Bij gebruik van de toolkit of onderdelen daarvan is bronvermelding gewenst.

Meer informatie

Wies Wagenaar, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel, tel: 06-26363992.

INTERESSANT