Toolbox diversiteit in palliatieve zorgprojecten beschikbaar

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 29 juni 2021

Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat

De komende jaren zal het aantal ouderen met een migratieachtergrond in de palliatieve zorg toenemen. Ondanks diverse initiatieven is cultuursensitieve palliatieve zorg een geïsoleerd aanbod gebleven. Tevens zijn patiënten met een migratieachtergrond vaak ondervertegenwoordigd in onderzoek.

Toolbox Diversiteit in palliatieve zorgprojecten 

Rekening houden met een migratieachtergrond

Deze toolbox helpt je rekening te houden met patiënten met een migratieachtergrond in uw implementatie- of onderzoeksproject. Hiervoor zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. Wij raden aan eerst de factsheet te lezen met informatie over palliatieve zorg en medische beslissingen rondom het levenseinde bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Daarnaast raden we aan de Handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten zo vroeg mogelijk in het project gezamenlijk met (een deel van) de projectgroep in te vullen. Hiermee breng je in kaart hoeveel aandacht voor diversiteit er op dit moment is en op welke punten verbetering mogelijk is.

Het mooie van deze handreiking is dat het je dwingt nog net iets verder na te denken hoe je het rekening houden met diversiteit vorm geeft. Het wijst je eigenlijk op je eigen hiaten.

 Als je rekening wil houden met diversiteit in een project, dan wil je niet zelf het wiel gaan uitvinden. De handreiking is dan een vrij concreet geheel; een heel handig instrument. 

INTERESSANT