Tips voor dementiezorg in coronatijd

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

Het is goed erbij stil te staan dat er voor mensen met dementie consequenties zijn als het gaat om de coronamaatregelen. Op welke manier kun je mensen met dementie zo goed mogelijk ondersteunen om hun algeheel welbevinden en kwaliteit van leven te waarborgen? Maritza Allewijn, Gz-psycholoog in de ouderenzorg en directeur PgD (samenwerkingsverband van psychologen in de ouderenzorg) geeft een aantal tips.

Tip 1: Ga bewust om met informatie

Als mensen met dementie een nieuwsprogramma over corona zien of horen in de huiskamer, kan dat bij hen gevoelens van angst oproepen. Ook gesprekken over de corona-maatregelen en het uiten van zorgen in de directe omgeving van mensen met dementie kan ervoor zorgen dat zij gevoelens van onbehagen overnemen. Een extra risico is dat een onbehaaglijk gevoel blijft hangen, maar de feiten die hier aanleiding voor zijn, vergeten worden.

Advies: Denk goed na  welke informatie er wordt gedeeld.

Bijvoorbeeld welke tvprogramma’s de huiskamer binnenkomen bij mensen met dementie of welke gesprekken gevoerd worden in het bijzijn van mensen met dementie. Draag er zo veel mogelijk aan bij dat het gewone leven blijft doorgaan en zorg voor voldoende ontspanning, beweging en frisse lucht. Uit je eigen zorgen niet teveel in het bijzijn van mensen met dementie.

Tip 2: Aandacht voor verwerking

Mensen gaan op verschillende manieren om met ingrijpende gebeurtenissen. De een wil alles weten, de ander sluit zich liever een beetje af. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Sommigen zullen niet zo’n belang meer hechten aan het nieuws in de wereld, anderen willen juist goed op de hoogte gehouden worden.

Advies: Sluit aan bij hoe iemand altijd al met problemen is omgegaan. Geef goede en op het bevattingsvermogen aangepaste informatie over wat er aan de hand is.

Tip 3: Biedt persoonlijk contact

Contact met anderen is belangrijk voor de geestelijke gesteldheid van ieder mens en dus ook voor mensen met dementie. De komende tijd kunnen zij geen bezoek ontvangen van hun dierbaren. Gevoelens van isolement, verveling en somberheid liggen op de loer.

Advies: zorg voor voldoende alternatieve contacten en bezigheden, zoals digitaal contact, telefoontjes en kaartjes. Laat mensen actief weten dat ze niet vergeten worden!

Bron: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/tips-dementiezorg-corona/

Meer weten

INTERESSANT