Tijdelijk verblijf en acute wijkverpleging in Zuidoost-Utrecht

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 09 december 2021

Het Zorg Coordinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland coordineert tijdelijk verblijf in een verpleeghuis en kan ook crisiszorg en acute wijkverpleging leveren. Alleen zorgprofessionals kunnen dit aanvragen. Tevens is er inzicht in de capaciteit van SEH en HAP.

 
Regelen eerstelijns tijdelijk verblijf en inzet acute wijkverpleging

Het ZCC regelt de plaatsing van patiënten die in aanmerking komen voor een tijdelijk eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatie of een crisisopname. Dit doen we in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz crisis) in een zorginstelling voor verpleging en verzorging. Daarnaast zet het ZCC zich in voor de organisatie van acuut benodigde thuiszorg (wijkverpleging) ter overbrugging. Het monitoren van vitale functies op afstand komt hierbij ook aan de orde.

Inzetcoördinatie

Het ZCC heeft inzicht en overzicht van alle inzetbare eenheden en kwalificaties. Hierdoor is de patiënt bij de juiste zorgverlener op het juiste moment. Naast ambulancezorg van hoog- tot midden- en laagcomplex kunnen ook huisartsenzorg, wijkverpleging en de crisisdienst ingezet worden. In het centrum zijn regieartsen aanwezig.

Transfer en capaciteit

Het ZCC heeft inzicht in de beschikbare bedden van verpleeghuizen voor tijdelijk verblijf, regelt de acute wijkverpleging en heeft door gebruik van de druktemonitor van de SEH’s de mogelijkheid een betere spreiding van patiënten te regelen. Tevens wordt door inzicht in wachttijden op de HAP ook hier de spreiding zo goed mogelijk geregeld. Piekdrukte wordt zodoende vermeden.

Kijk op de website: zcc-mnl.nl

INTERESSANT