Tien aanbevelingen na de coronacrisis

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 29 juni 2021

Patiënten zoveel mogelijk vrijwaren van onwenselijke druk door de crisis en hun omgeving. Nadrukkelijker gebruik maken van de ervaringen van patiënten en hun organisaties: geef die een vooraanstaande plek bij de inrichting en de uitvoering van de palliatieve zorg voor de komende tijd. Dit is een greep uit de tien aanbevelingen die aan deze materie toegewijde zorgverleners en elf hoogleraren hebben gedestilleerd uit de ervaringen in de afgelopen coronamaanden. 

Onder voorzitterschap van prof. dr. Saskia Teunissen, bestuurder van Palliatieve Zorg Nederland, wisselden de zorgverleners en professoren meest actuele inzichten en urgenties uit en toetsten deze bij elkaar. Snel ontsluiten van hun kennis was het doel. Dat deden ze op Palliaweb. Er moet hen nu nog iets van het hart: tien aanbevelingen. Ze adresseren deze aan alle bestuurstafels in zorg, openbaar bestuur en veiligheid. Lokaal op te pakken, maar zeker ook regionaal en landelijk. 

‘Zorgverleners met kennis van palliatieve zorg op het netvlies bewaken de wensen van de patiënt, zo nodig ook in relatie tot familie en behandelaars. Ze staan voor eerlijke, respectvolle en zo tijdig mogelijke informatie over belangrijke beslissingen in behandeling en zorg. Die de zorgpraktijk ondersteunen, daarbij heeft iedereen baat. Alle patiënten en naasten voorop. Daarop zijn onze aanbevelingen gericht,’ aldus Saskia Teunissen.

Aanbevelingen

10 aanbevelingen. Voorbereiding op volgende besmettingsgolf. En voor daarna.

INTERESSANT