Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 07 december 2022

Oproep subsidieaanvraag Palliantie II

In februari 2023 is er een nieuwe subsidieronde in het Palliantie II-programma van ZonMw, voor het implementeren en borgen van een interventie of hulpmiddel voor proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg.

De oproep is bedoeld voor de implementatie van het SVP-instrument. Dat bestaat uit een training en enkele hulpmiddelen. Door de interactieve training te doen en de hulpmiddelen in te zetten, krijgen zorgverleners meer inzicht in de waarden, wensen en behoeften van hun patiënt. Deze inzichten zijn de basis voor proactieve palliatieve zorgplanning. Lees meer over SVP op deze pagina.

De subsidieaanvraag kan worden ingediend door een zorginstelling, samenwerkingsverband van zorginstellingen/zorgnetwerken en huisartsengroepen. Hier lees je meer over de subsidieoproep.

Vanaf 6 februari 14.00 uur is het mogelijk om de subsidie aan te vragen (maximaal €35.000). Dat kan tot uiterlijk 20 februari 14.00 uur. Bij deze subsidieronde is sprake van ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’, dus wacht niet te lang!

Na honorering van je aanvraag kun je rekenen op ondersteuning van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) in de vorm van een leerwerkplatform. Daar krijgen organisaties handvatten, tools en ondersteuning om een implementatieplan te maken en kunnen organisaties van elkaar leren over de opzet en uitvoering van de implementatieprojecten en het uitvoeren van de nieuwe interventie in de praktijk.

Wil je meer weten of overweeg je een aanvraag, neem dan gerust contact op met je netwerkcrdinator!

Het Palliantie-programma II (ZonMw en PZNL) en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (PZNL) zijn onderling samenhangende stimuleringsprogramma's. Een indruk van het NPPZ II vind je in deze infographic.

INTERESSANT