Stand PaTz-groepen in het hele land

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 05 juli 2023

Hoe staat het ervoor met de PaTz-groepen in het land? Ieder kwartaal kun je zien welke PaTz-groepen er zijn per netwerk en consortium.

In maart 2023 stond de teller op 247 PaTz-groepen in Nederland. PaTz staat voor palliatieve zorg thuis. Het zijn samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

Bekijk het overzicht hier.

INTERESSANT