Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 22 september 2022

Spoedkaart Medicatie in acute palliatieve situaties

Welke medicatie kun je als arts gebruiken bij acute klachten bij een palliatieve patiënt? Er is nu een Spoedkaart Medicatie in acute palliatieve situaties.

Het Nederlands Huisartsengenootschap ontwikkelde een handig overzicht voor de medicamenteuze behandeling in acute palliatieve situaties bij volwassen patiënten. De Spoedkaart Medicatie in acute palliatieve situaties is bedoeld voor huisartsen, maar ook andere zorgverleners in de palliatieve zorg. Voorheen moesten zij verschillende richtlijnen doorspitten, maar dat hoeft nu niet meer. Middelen die regulier, zonder spoed, kunnen worden voorgeschreven, worden op enkele uitzonderingen na niet beschreven.

Download Overzicht medicatie in acute palliatieve situaties (PDF)

Bron: NHG
 

INTERESSANT