Mogen zorgorganisaties personeel delen?

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 13 december 2022

In hoeverre mogen zorgorganisaties samenwerken als werkgevers? Wat is toegestaan bij het inzetten van (elkaars) personeel als dat nodig is?

Stel: je bent werkgever in de zorg en je hebt op een ochtend niemand beschikbaar om bij een cliënt langs te gaan voor wondverpleging. Je weet dat een andere zorgaanbieder de menskracht wel heeft. Mag die een zorgverlener uitlenen?

Jazeker. Samenwerken op de arbeidsmarkt mag volgens de mededingingsregels, maar die samenwerking mag niet nadelig uitpakken voor zorgmedewerkers.

Voorbeeld: een digitaal platform
We geven je een uitgebreider voorbeeld. Een aantal zorgorganisaties in een regio wil samenwerken om personeel beter in te zetten. Zij willen het makkelijker maken voor werknemers om openstaande diensten bij andere zorgorganisaties in te vullen. Dit biedt de voordelen van een dienstverband en tegelijk de flexibiliteit die veel medewerkers zoeken. De organisaties willen zo de medewerkerstevredenheid vergroten en het personeel voor de zorg behouden. Tegelijk kunnen zij efficiënter roosters invullen, doordat de pool van medewerkers groter wordt.

De zorgorganisaties werken met een digitaal platform:
- De planners zetten via het platform diensten uit die nog niet ingevuld zijn.
- Zorgmedewerkers zien via een app welke diensten beschikbaar zijn.
- Medewerkers zijn vrij om te kiezen óf ze hieraan willen meedoen en zo ja, waar, wanneer en hoe vaak. Er is geen verplichting voor een minimumaantal uur.
- Werknemers kunnen naast hun bestaande dienstverband diensten draaien bij een andere werkgever in de regio die meedoet aan dit digitale platform.
- Er is geen afstemming tussen de deelnemende werkgevers over de arbeidsvoorwaarden.

Mag dit volgens de mededingingsregels?
Ja. Dit is een vorm van regionaal werkgeverschap die toegestaan is. Dit initiatief draagt bij aan een efficiëntere inzet van de zorgmedewerkers in een regio. Zij kunnen naast hun eigen dienstverband bij meerdere zorgorganisaties diensten draaien. Dit kan bijdragen aan een ruimere zorgcapaciteit in de regio en groter werkplezier. Deelname is vrijwillig. Bovendien is er geen afstemming tussen de werkgevers over de arbeidsvoorwaarden.

Werkgevers in een nabijgelegen regio of in andere sectoren willen zich aansluiten bij dit initiatief. Mag dat?
Ja, dat mag. De aansluiting van andere werkgevers leidt tot meer keuzemogelijkheden voor werknemers. Dit kan ook de aantrekkelijkheid van het digitale platform vergroten.

Mogen werkgevers ook zzp’ers laten deelnemen aan dit digitale platform?
Ja, dat mag. Zo wordt de pool van potentiële werknemers groter. De werkgever bij wie de zzp’er de dienst uitvoert en de zzp’er zelf bepalen samen het tarief.

Moeten werkgevers zzp’ers toegang geven tot dit digitale platform?
Nee, dat hoeft niet. Het platform mag ook alleen voor werknemers in loondienst bij de deelnemende werkgevers toegankelijk zijn.

Zie voor meer antwoorden op veelgestelde vragen de publicatie van de Autoriteit Consument & Markt .

Bron: ACM

INTERESSANT