PZNL expertgroep corona wordt voortgezet

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 29 juni 2021

PZNL heeft een landelijke expertgroep ‘Palliatieve zorg in tijden van corona’ opgericht. De groep bestaat uit de hoogleraren palliatieve zorg, medisch adviseurs van PZNL, artsen en verpleegkundigen uit het hele land. Doel: ervaringen over palliatieve zorg voor met COVID-19 besmette patiënten delen, urgente vraagstukken bepalen inclusief prioriteiten voor mogelijke oplossingen. Zo ondersteunt PZNL zorgprofessionals en behandelteams om de best passende zorg aan kwetsbare mensen thuis, in het verpleeghuis, hospice en ziekenhuis te geven. Alle uitkomsten van vraagstukken zijn en worden gedeeld op Palliaweb.

Doen we het juiste? Waar is behoefte aan? Wat heeft prioriteit?

De piek van de coronacrisis is voorbij. Daarmee de aard van corona-gerelateerde onderwerpen die worden besproken in de expertgroep ook. Maar het belang om met zorgprofessionals te klankborden blijft. Doen we het juiste? Waar is behoefte aan? Wat heeft prioriteit? De ambitie van de expertgroep om de zorgpraktijk te ondersteunen bij het geven van de best passende palliatieve zorg aan patiënten blijft. Daarom wordt de expertgroep voortgezet.

Pascalle Billekens, verpleegkundig specialist bij Laurens, is lid van de expertgroep. “Ik heb respect voor hoe snel die is geformeerd. Tijdens de piek van de coronacrisis zorgde een dreigend tekort aan onder andere zuurstof en midazolam voor spanning en onduidelijkheid. In deze groep zitten deskundige en gedreven mensen aan tafel die met elkaar in korte tijd de richtlijnen hebben kunnen aanpassen en zo konden bijdragen aan een oplossing.” 

Belangrijkste opgave in de komende tijd

Over haar deelname: “Ik vind het belangrijk dat ook de VVT-sector goed wordt vertegenwoordigd. Palliatieve zorg vindt immers plaats in ziekenhuizen, hospices, bij mensen thuis en in het verpleeghuis. De belangrijkste opgave van de groep is denk ik om ook in de komende tijd de aandacht voor palliatieve zorg vast te houden en kennis te blijven delen. Ik vind het daarbij belangrijk om te blijven duiden dat we in het verpleeghuis veel ervaring hebben met langdurige palliatieve zorg. Het gaat niet alleen over de laatste dagen van iemands leven.”

Bron: Palliaweb

INTERESSANT