Psychosociale ondersteuning voor professionals in coronatijd

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

ARQ Kenniscentrum Impact heeft een ondersteunende en adviserende rol aan lokale en nationale overheden over psychosociale aspecten bij rampen en crises. In goede samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), NIVEL en GGD GHOR Nederland ontwikkelen we kennis over en beleid op psychosociale ondersteuning bij de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). We doen dit zo veel mogelijk behoefte-gericht. Op de website van ARQ vindt u daarover de laatste informatie.

De uitbraak van het coronavirus en alle maatregelen die landelijk zijn afgekondigd hebben grote maatschappelijke impact. De consequenties zijn merkbaar op veel verschillende terreinen; de enorme belasting op zorgsysteem en individuele zorgverleners, de economische gevolgen voor bedrijven en zelfstandigen, de maatschappelijke onrust vanwege angst om ziek te worden, de psychosociale effecten van isolatie of quarantaine, de sluiting van de scholen, om maar een paar voorbeelden te noemen. De uitbraak zal ook niet van de ene op de andere dag bestreden zijn, en ook de consequenties zullen nog lang na de uitbraak voelbaar blijven. 

Contact en consultatie

Bij ARQ hoort ook het IVP (instituut voor psychotrauma). Daar is de mogelijkheid voor consultatie. ARQ IVP heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen en organisaties die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. Deze ervaring stellen wij graag beschikbaar aan zorgprofessionals en hun leidinggevenden om hun vragen, zorgen en noden met betrekking tot COVID-19 te kunnen voorleggen.

Het contactpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088 – 3305500.

Informatie en materialen

Op de webpagina staat informatie met betrekking tot psychosociale aspecten en COVID-19 voor professionals. Alle documenten zijn ook te downloaden. Vanwege de veranderende situatie zullen de documenten vernieuwd worden bij nieuwe inzichten. De informatie is opgedeeld in informatie over doelgroepen en over (zelf)zorg voor professionals.

Informatie over doelgroepen

Informatie over (zelf)zorg

INTERESSANT