Praktijkproject In gesprek met de burger: Weet u wat u wilt?

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 20 april 2022
In 2021 zijn in het hele land 54 'praktijkprojecten' palliatieve zorg van start gegaan met subsidie vanuit het Palliantie-programma van ZonMw. Bestaande interventies worden doorontwikkeld en ingevoerd. In onze beide regio's lopen de projecten 'In gesprek met de burger' en 'Gereedschapskist palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking'. Over het laatste project lees je hier.
 
Publieksbijeenkomsten
We gaan allemaal een keer dood. Daar hebben we geen invloed op. Maar op sommige dingen kun je wel invloed hebben door er nu al over na te denken en te praten. Waarover dan precies? Daarover informeren we mensen bij publieksbijeenkomsten in Utrecht, Zeist, Bunnik, Driebergen en meer. Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van het bestaan van en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg. Uit een pilotstudie is gebleken dat publieksbijeenkomsten dit bevorderen. 
 
Gemeente Utrecht
In de gemeente Utrecht organiseert een projectgroep van het netwerk vanaf zomer 2021 tot en met september 2022 tien à twaalf informatiebijeenkomsten, de meeste in dit voorjaar en in de zomer. Heb je vragen, wil je meedoen of meedenken? Neem dan contact op met Anja Bekink.
 
Zuidoost-Utrecht: Bunnik, De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede
In Zuidoost-Utrecht worden in 2021 en 2022 ook minimaal tien bijeenkomsten georganiseerd door een regionale projectgroep.Heb je vragen of wil je meedoen of -denken? Contactpersoon: Robin Zuidam.
 
Bekijk het filmpje op de website www.weetuwatuwilt.nl
Door onze regio is het initiatief genomen om een getekend filmpje te maken dat kan worden ingezet voor de werving van deelnemers aan de bijeenkomsten. Ook is het filmpje geschikt om op andere plekken mensen bewust te maken van het belang van tijdig nadenken en praten (met naasten en met de huisarts) over wensen en voorkeuren met betrekking tot bijvoorbeeld behandeling, reanimatie, plaats van overlijden, zingeving en wie voor hen mag spreken als ze dat zelf niet meer kunnen. Er zijn verschillende versies: een korte voor in de wachtkamer en een langere. Om dit alles ook op het web een plek te geven, is een simpele website gemaakt: www.weetuwatuwilt.nl.
 
Wil je meer weten? Mail dan netwerkcoordinator Margriet Wanders
INTERESSANT