Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 11 augustus 2022

Podcast ‘Dood gaan we allemaal’

Cora Postema – voorheen organisatieadviseur, nu ‘verbinder’ – interviewt mensen over leven en dood, in haar podcast ‘Dood gaan we allemaal’.

In de eerste aflevering bespreekt ze met AnneMarie het ontstaan van de podcast, de naam ‘Dood gaan we allemaal’ en hoe ze zichzelf tot de dood verhouden. Ze spreken over het overlijden van hun vaders en ze vragen zich af: Is er leven na de dood?

In de tweede aflevering vertelt Nicky Hazewinkel hoe ze als gepensioneerd psychiater allerlei gedachten heeft over de manier waarop we dood gaan. In het gesprek gaat het over de behoefte om eigen regie te hebben, zowel over het leven als over het einde.

In de derde aflevering is Cora in gesprek met haar eigen partner Wim, die in 2009 na een hersenstaminfarct ter nauwernood overleefde. Cora was toen 50 en Wim 54. Ze hebben het over de in Wim’s ogen ‘overdreven’ zorg van professionals en zijn behoefte om op zijn eigen manier samen met Cora te leven; hij verkiest kwaliteit van leven boven kwantiteit.

In de vierde aflevering vertelt Riëtte, verpleegkundig specialist in het Groene Hart ziekenhuis, over de zorg voor haar moeder in haar laatste weken. Ze vertelt wat ze zoal met elkaar bespraken – moeder en haar kinderen – en de steun die ze vonden in het geloof. Door haar werk met verpleegkundigen in Suriname kreeg ze inzicht hoe daar met lijden en sterven wordt omgegaan.

INTERESSANT