Plannen voor kenniscentrum palliatieve zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 18 maart 2022

Carend wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de palliatieve zorg in Nederland. In eerste instantie door het opleiden van zorgprofessionals, uiteindelijk met het oprichten van een centrum voor palliatieve zorg.

Om zorgprofessionals meer kennis te geven over palliatieve zorg, organiseert Carend vrijwel iedere week een webinar. Dit jaar willen ze ook aan de slag met het oprichten van een centrum voor palliatieve zorg. “Het zorgaanbod op gebied van palliatieve zorg kent een groot hiaat,” zegt internist-oncoloog Sabine Netters. “Het gaat daarbij om de ruimte tussen de zorg-aan-huis en de zorg die medisch specialisten in het ziekenhuis verlenen, de anderhalvelijnszorg.”

“Aan de ene kant heb je een grote groep palliatieve patiënten die eigenlijk niet meer uit huis wil, maar toch voor bepaalde onderzoeken of controles naar het ziekenhuis moet. Aan de andere kant heb je medisch specialisten en andere zorgverleners van het ziekenhuis die hun werk net zo goed bij de mensen thuis zouden kunnen doen. In zo’n centrum voor palliatieve zorg dat wij voor ogen hebben, breng je deze vraag en dat aanbod bij elkaar.”

“Het liefst willen we alle noodzakelijke palliatieve zorgexpertise onder één dak hebben. Van medisch specialisten tot geestelijk verzorgers, van maatschappelijk werkers tot therapeuten die experts zijn in het begeleiden van kinderen van ernstig zieke ouders. Transmurale zorg heeft de toekomst.”

Lees meer over de plannen van Carend. 

INTERESSANT